A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: müjde kaya - Replies: 1 - Views: 2070
sgl yardımmm
sgl kullanarak access 2003 de öğrenci takip programı yapmam gerelio
örnel lazım
Author: aydın3838 - Replies: 4 - Views: 2615
sgl ile başka veri tabanına kayıt
selam
kullanımda olan access deki veri tabanına alttaki kod ile veri kaydedebiliyorum
bu kod ile başka bir veri tabanına kaydı nasıl yaparım

Visual Basic
 1. Public Sub TEMP_KAYIT()
 2. Dim rs As New ADODB.Recordset
 3. rs.Open "Tablo_Temp", CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
 4. rs.AddNew
 5. rs(1) = Me.AktifKullanıcı
 6. rs(2) = Me.FormAdı
 7. rs(3) = Me.İslemGoren
 8. rs(4) = Me.İslemNo
 9. rs(5) = Me.SistemGirisSaat
 10. rs(6) = Date
 11. rs.Update
 12. rs.Close
 13. End Subteşekkürler
Author: aydın3838 - Replies: 3 - Views: 1773
sgl de Kullanıcı Yetkisi
selam
sorum sayın taruz bey'e aslında müsade
sayın taruz beyin yapmış olduğu trz-yetkilendirme
gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş tekrar teşekkürler
bu çalışmayı kendi tasarımıma entekre etmek istiyorum fakat normal access kaydet,sil,güncelle de sorunsuz çalışakta fakat sgl ile yetkilendirmeye nasıl bir ekleme yapılması gerekir
saygılar