A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: İsmail Küçükşengün - Replies: 3 - Views: 2808
Excelde, access'ten veri almada sorun.
Merhaba,

Excel usreformunda,
Formun başında;
Kod:
Public dbs As DAO.Database
Public dst As DAO.Recordset
Public veriyolu As String

İnıtalize bölümünde;

[code]Dim al

veriyolu = ThisWorkbook.Path
Set dbs = OpenDatabase(veriyolu & "\deneme.mdb")
Set dst = dbs.OpenRecordset("select Burono from listeSorgu order by Burono")

If dst.RecordCount < 1 Then
MsgBox "veri yok"
Exit Sub
End If
dst.MoveLast
dst.MoveFirst

For al = 1 To dst.RecordCount
ComboBox6.AddItem dst("
Author: abkbek - Replies: 13 - Views: 3918
Rapor almada sorun
Arkadaşlar merhaba,
Forumdaki paylaşımdan aldığım ajanda (yabancı menşeili) isimli veritabanının içeriğini kendi ihtiyacıma göre uyarlamaya çalışıyorum ancak raporlamaya geçemedim. şöyle ki; formdaki gibi haftalık olarak (görüntüsü yatay sayfada 7 günlük çerçeveler halinde) saat dilimlerine bölünmüş günlük işlerimi raporlamak istiyorum. kod ağırlıklı bir tasarım olduğundan beceremedim. yardımcı olabilirseniz memnun olurum.
(örnek çalışma eklenmiştir.)
Author: sefersanli - Replies: 12 - Views: 3552
Eklediğim dosyada kişiye göre rapor almada sıkıntı yasıyorum
sözleşme ön sayfa raporunda; "Ahmet ceylan yazması gerekirken;sözleşme 2 raporundada işveren yerine ahmet ceylan yazması gerekiyor lakin bir sıkıntı yasıyorum. İlgilenen arkadaslara tesekkür ediyorum. vb..
Author: oosmaner - Replies: 6 - Views: 1242
Sıra almada çift sayı sorunu
aşağıda verdiğim kod ile ben gelen giden evrak kayıt işlemi yapıyorum ancak aynı anda iki kullanıcı sıra no ver dediği zaman .. aynı sırayı alıyorum. tek kullanımda sorun yok ancak iki ve daha fazla kullanıcıda mükerrer kayıt oluşuyor. ( ÖRNEK 2017/17507 - 2017/17507) gibi


Private Sub Komut11_Click()
Dim b As Integer
b = (Nz(DMax("[FİŞNO]", "Siparişgiden", "[TİPİ]= Forms!frm_siparisgiden!MyTipi And [dizin] = Forms!frm_siparisgiden!Mydizin"), 0)) + 1

If b = 0 Then
If Me.MyTipi = "201