A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

[FORM] Gizlenmiş pencereyi simge durumuna küçültmek
#1
Merhabalar;
Gizlenmiş access penceresini simge durumuna nasıl küçültebiliriz?
Sayın efeksk'in " http://www.access-sql.com/Konu-PerSis-v1...ip-Sistemi " adresinde bulunan örnekte yapılmış hatta kısa bir açıklama yapılmış. Bu işlem tam olarak nasıl yapılır acaba.
Ekte bulunan örnekteki yöntemle pencereyi gizliyorum. Örnek üzerinde yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Herkese iyi çalışmalar.


Eklenti Dosyaları
.rar   Yeni Microsoft Access Veritabanı.rar (Boyut: 19,24 KB / İndirilme: 53)
.rar   2003.rar (Boyut: 18,1 KB / İndirilme: 34)  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:
#2
komut2 dugmesi tiklama olay yordamina
fSetAccessWindow(1) bir yazarsaniz simge gizlenir,
fSetAccessWindow(2) iki yazarsaniz simge gosterilir,
fSetAccessWindow(3) uc yazarsaniz simge maximize gosterilir,
access uygulamasinin alt tasarimlari gozukmez.

Kod:
Private Sub Komut0_Click()
Call fSetAccessWindow(1,2,3)
End Sub  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:
#3
Sayın dsezgin83260 cevabınız için teşekkür ederim. Sorum yanlış anlaşıldı galiba. Yapmak istediğim pencerenin ve simgelerin görünmesi değil. Bir buton ile simge durumunda görev çubuğunda saatin yanında görünmesini sağlamak. Sayın efeksk'in çalışmasında "tepsiye yerleştir" adında bir modül kullanılmış bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:
#4
sizin gonderdiginiz VT'ninda dediklerimizi
ornekledik. Incelerseniz seviniriz.


Eklenti Dosyaları
.rar   Yeni Microsoft Access Veritabanı.rar (Boyut: 24,47 KB / İndirilme: 107)  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:
#5
Merhabalar;
Kusura bakmayın işlerimden dolayı hemen cevap veremedim.
Gönderdiğiniz örnekte butona basınca gizli olan pencereyi gösteriyor. Benim yapmak istediğim butona basınca görev çubuğundaki saatin yanına simge olarak gitmesi. Yukarıda belirttim Personel takip programında butonun tıklama olayına
Visual Basic
 1. Form.Visible = False
 2. Call sHookTrayIcon(Application.hWndAccessApp)


şeklinde bir kod yazılmış ve
Visual Basic
 1. Private Const GWL_STYLE = (-16)
 2. Private Const WS_MAXIMIZE = &H1000000
 3. Private Const WS_MINIMIZE = &H20000000
 4.  
 5. 'LoadImage flags
 6. Private Const WM_GETICON = &H7F 'message is sent to a window to retrieve a handle
 7. ' to the large or small icon associated with a window
 8. Private Const WM_SETICON = &H80 'message to associate a new large or small icon with a window
 9. Private Const IMAGE_BITMAP = 0 'Loads a bitmap.
 10. Private Const IMAGE_ICON = 1 'Loads an icon.
 11. Private Const IMAGE_CURSOR = 2 'Loads a cursor.
 12. Private Const LR_LOADFROMFILE = &H10 'Loads the image from the file specified by
 13. ' the lpszName parameter. If this flag is not
 14. ' specified, lpszName is the name of the resource.
 15. Private Const ICON_SMALL = 0& 'Retrieve the small icon for the window.
 16. Private Const ICON_BIG = 1& 'Retrieve the large icon for the window.
 17.  
 18.  
 19. 'loads an icon, cursor, or bitmap.
 20. Private Declare Function apiLoadImage Lib "user32" _
 21. Alias "LoadImageA" _
 22. (ByVal hInst As Long, _
 23. ByVal lpszName As String, _
 24. ByVal uType As Long, _
 25. ByVal cxDesired As Long, _
 26. ByVal cyDesired As Long, _
 27. ByVal fuLoad As Long) _
 28. As Long
 29.  
 30. 'Send a message to a window via its handle
 31. Private Declare Function apiSendMessageLong Lib "user32" _
 32. Alias "SendMessageA" _
 33. (ByVal hwnd As Long, _
 34. ByVal wMsg As Long, _
 35. ByVal wParam As Long, _
 36. ByVal lParam As Long) _
 37. As Long
 38.  
 39. 'SHGetFileInfo flags
 40. Private Const SHGFI_ICON = &H100 'get icon
 41. Private Const SHGFI_DISPLAYNAME = &H200 'get display name
 42. Private Const SHGFI_TYPENAME = &H400 'get type name
 43. Private Const SHGFI_ATTRIBUTES = &H800 'get attributes
 44. Private Const SHGFI_ICONLOCATION = &H1000 'get icon location
 45. Private Const SHGFI_EXETYPE = &H2000 'return exe type
 46. Private Const SHGFI_SYSICONINDEX = &H4000 'get system icon index
 47. Private Const SHGFI_LINKOVERLAY = &H8000 'put a link overlay on icon
 48. Private Const SHGFI_SELECTED = &H10000 'show icon in selected state
 49. Private Const SHGFI_ATTR_SPECIFIED = &H20000 'get only specified attributes
 50. Private Const SHGFI_LARGEICON = &H0 'get large icon
 51. Private Const SHGFI_SMALLICON = &H1 'get small icon
 52. Private Const SHGFI_OPENICON = &H2 'get open icon
 53. Private Const SHGFI_SHELLICONSIZE = &H4 'get shell size icon
 54. Private Const SHGFI_PIDL = &H8 'pszPath is a pidl
 55. Private Const SHGFI_USEFILEATTRIBUTES = &H10 'use passed dwFileAttribute
 56.  
 57. Private Const FILE_ATTRIBUTE_NORMAL = &H80
 58. Private Const MAX_PATH = 260
 59.  
 60. Private Type SHFILEINFO
 61. hIcon As Long 'Handle to the icon that represents the file.
 62. iIcon As Long 'Index of the icon image within the system image list.
 63. dwAttributes As Long 'Array of values that indicates the attributes of the file object.
 64. szDisplayName As String * MAX_PATH 'String that contains the name of the file as it appears in the Windows shell
 65. szTypeName As String * 80 'String that describes the type of file.
 66. End Type
 67.  
 68. 'Retrieves information about an object in the file system,
 69. 'such as a file, a folder, a directory, or a drive root.
 70. Private Declare Function apiSHGetFileInfo Lib "shell32.dll" _
 71. Alias "SHGetFileInfoA" _
 72. (ByVal pszPath As String, _
 73. ByVal dwFileAttributes As Long, _
 74. psfi As SHFILEINFO, _
 75. ByVal cbSizeFileInfo As Long, _
 76. ByVal uFlags As Long) _
 77. As Long
 78.  
 79. Private Declare Function apiDestroyIcon Lib "user32" _
 80. Alias "DestroyIcon" _
 81. (ByVal hIcon As Long) _
 82. As Long
 83.  
 84. 'Declared here so we can use DestroyIcon afterwards
 85. Private psfi As SHFILEINFO
 86.  
 87. 'ShowWindow flags
 88. Private Const SW_HIDE = 0
 89. Private Const SW_SHOWNORMAL = 1
 90. Private Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
 91. Private Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3
 92. Private Const SW_MINIMIZE = 6
 93. Private Const SW_RESTORE = 9
 94.  
 95. 'sets the specified window's show state.
 96. Private Declare Function apiShowWindow Lib "user32" _
 97. Alias "ShowWindow" _
 98. (ByVal hwnd As Long, _
 99. ByVal nCmdShow As Long) _
 100. As Long
 101.  
 102. 'Shell_NotifyIcon Flags
 103. Private Const NIM_ADD As Long = &H0 'Add an icon to the status area.
 104. Private Const NIM_MODIFY As Long = &H1 'Modify an icon in the status area.
 105. Private Const NIM_DELETE As Long = &H2 'Delete an icon from the status area.
 106.  
 107. 'NOTIFYICONDATA flags
 108. Private Const NIF_TIP As Long = &H4 'The szTip member is valid.
 109. Private Const NIF_MESSAGE As Long = &H1 'The uCallbackMessage member is valid.
 110. Private Const NIF_ICON As Long = &H2 'The hIcon member is valid.
 111.  
 112. 'Messages
 113. Private Const WM_MOUSEMOVE = &H200 'posted to a window when the cursor moves.
 114. Private Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203 'Left Double-click
 115. Private Const WM_LBUTTONDOWN = &H201 'Left Button down
 116. Private Const WM_LBUTTONUP = &H202 'Left Button up
 117. Private Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206 'Right Double-click
 118. Private Const WM_RBUTTONDOWN = &H204 'Right Button down
 119. Private Const WM_RBUTTONUP = &H205 'Right Button up
 120.  
 121. Private Type NOTIFYICONDATA
 122. cbSize As Long
 123. hwnd As Long
 124. uID As Long
 125. uFlags As Long
 126.  
 127. uCallbackMessage As Long
 128. hIcon As Long
 129. szTip As String * 64
 130. End Type
 131.  
 132. Private Declare Function apiShellNotifyIcon Lib "shell32.dll" _
 133. Alias "Shell_NotifyIconA" _
 134. (ByVal dwMessage As Long, _
 135. lpData As NOTIFYICONDATA) _
 136. As Long
 137.  
 138. Private Declare Function apiCallWindowProc Lib "user32" _
 139. Alias "CallWindowProcA" _
 140. (ByVal lpPrevWndFunc As Long, _
 141. ByVal hwnd As Long, _
 142. ByVal msg As Long, _
 143. ByVal wParam As Long, _
 144. ByVal lParam As Long) _
 145. As Long
 146.  
 147. Private Declare Function apiSetWindowLong Lib "user32" _
 148. Alias "SetWindowLongA" _
 149. (ByVal hwnd As Long, _
 150. ByVal nIndex As Long, _
 151. ByVal wNewWord As Long) _
 152. As Long
 153.  
 154. Private Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
 155.  
 156. Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias _
 157. "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) _
 158. As Long
 159.  
 160. Private nID As NOTIFYICONDATA
 161. Private lpPrevWndProc As Long
 162. Private mblnCustomIcon As Boolean
 163. Private lngWindowState As Long
 164.  
 165. Private Const GWL_WNDPROC As Long = (-4)
 166.  
 167.  
 168. Function fWndProcTray(ByVal hwnd As Long, ByVal uMessage As Long, _
 169. ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 170.  
 171.  
 172.  
 173. On Error Resume Next
 174.  
 175. Select Case lParam
 176. Case WM_LBUTTONUP:
 177.  
 178.  
 179. Case WM_LBUTTONDBLCLK:
 180.  
 181. sUnhookTrayIcon hwnd
 182. ToggleTaskbarButton hwnd
 183. Call apiShowWindow(hwnd, lngWindowState)
 184. SetForegroundWindow hwnd
 185. Forms.FPanel.Visible = True
 186. Case WM_LBUTTONDOWN:
 187.  
 188.  
 189. Case WM_RBUTTONDBLCLK:
 190.  
 191.  
 192. Case WM_RBUTTONDOWN:
 193.  
 194.  
 195. Case WM_RBUTTONUP:
 196.  
 197. End Select
 198.  
 199.  
 200. fWndProcTray = apiCallWindowProc(ByVal lpPrevWndProc, ByVal hwnd, ByVal uMessage, ByVal wParam, ByVal lParam)
 201. End Function
 202.  
 203. Sub sHookTrayIcon(hwnd As Long, Optional strTipText As String, Optional strIconPath As String)
 204. Dim lngStyle As Long
 205.  
 206.  
 207. If fInitTrayIcon(hwnd, strTipText, strIconPath) Then
 208. lngStyle = GetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE)
 209.  
 210. If lngStyle And WS_MAXIMIZE Then
 211. lngWindowState = SW_SHOWMAXIMIZED
 212. ElseIf lngStyle And WS_MINIMIZE Then
 213. lngWindowState = SW_SHOWMINIMIZED
 214. Else
 215. lngWindowState = SW_SHOWNORMAL
 216. End If
 217. lngWindowState = SW_SHOWMINIMIZED
 218. apiShowWindow hwnd, SW_MINIMIZE
 219. apiShowWindow hwnd, SW_HIDE
 220. ToggleTaskbarButton hwnd
 221.  
 222.  
 223. lpPrevWndProc = apiSetWindowLong(hwnd, GWL_WNDPROC, AddressOf fWndProcTray)
 224. End If
 225. End Sub
 226.  
 227. Sub sUnhookTrayIcon(hwnd As Long)
 228.  
 229. Call apiSetWindowLong(hwnd, GWL_WNDPROC, lpPrevWndProc)
 230.  
 231. Call apiShellNotifyIcon(NIM_DELETE, nID)
 232.  
 233.  
 234. If mblnCustomIcon Then
 235. Call fRestoreIcon(hwnd)
 236. End If
 237.  
 238. Call apiDestroyIcon(psfi.hIcon)
 239. End Sub
 240.  
 241. Private Function fExtractIcon() As Long
 242. On Error GoTo ErrHandler
 243. Dim hIcon As Long
 244. hIcon = apiSHGetFileInfo(CurrentProject.Path & "\armada.ico", FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, psfi, _
 245. LenB(psfi), SHGFI_USEFILEATTRIBUTES Or SHGFI_SMALLICON Or SHGFI_ICON)
 246. If Not hIcon = 0 Then fExtractIcon = psfi.hIcon
 247. ExitHere:
 248. Exit Function
 249. ErrHandler:
 250. fExtractIcon = False
 251. Resume ExitHere
 252. End Function
 253.  
 254. Private Function fRestoreIcon(hwnd As Long)
 255. Call apiSendMessageLong(hwnd, WM_SETICON, 0&, fExtractIcon())
 256. 'Forms.fpanel.Visible = True
 257. End Function
 258.  
 259. Private Function fSetIcon(hwnd As Long, strIconPath As String) As Long
 260. Dim hIcon As Long
 261. hIcon = apiLoadImage(0&, strIconPath, IMAGE_ICON, 16&, 16&, LR_LOADFROMFILE)
 262. If hIcon Then
 263. Call apiSendMessageLong(hwnd, WM_SETICON, 0&, hIcon&)
 264. mblnCustomIcon = True
 265. fSetIcon = hIcon
 266. ' Else
 267. ' Forms.fpanel.Visible = True
 268. End If
 269. End Function
 270.  
 271. Private Function fInitTrayIcon(hwnd As Long, strTipText As String, strIconPath As String) As Boolean
 272.  
 273. Dim hIcon As Long
 274.  
 275. If strTipText = vbNullString Then strTipText = "Personel Takip Sistemi v.10.Acc"
 276.  
 277. If (strIconPath = vbNullString) Or (Dir(strIconPath) = vbNullString) Then
 278. hIcon = fExtractIcon()
 279. Else
 280.  
 281. hIcon = fSetIcon(hwnd, strIconPath)
 282. End If
 283.  
 284. If hIcon Then
 285. With nID
 286. .cbSize = LenB(nID)
 287. .hwnd = hwnd
 288. .uID = vbNull
 289. .uFlags = NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_MESSAGE
 290. .uCallbackMessage = WM_MOUSEMOVE
 291. .hIcon = hIcon
 292. .szTip = strTipText & vbNullChar
 293. End With
 294. Call apiShellNotifyIcon(NIM_ADD, nID)
 295. fInitTrayIcon = True
 296. End If
 297.  
 298. End Function


şeklinde bir modül kullanılmış galiba. Bunu kendi uygulamama nasıl çekebilirim. Tamamını alınca hata verdi. Bu konu hakkında yardıma ihtiyacım var. Acaba tekrar bakabilir misiniz?


Eklenti Dosyaları
.bmp   adsız.bmp (Boyut: 150,42 KB / İndirilme: 64)  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:
#6
başka bir örnek üzerinden inceleyiniz


Eklenti Dosyaları
.rar   küçültme.rar (Boyut: 67,72 KB / İndirilme: 157)  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
access-sql-9 Pencereyi Gizlemek Yardım charisma1907 5 243 18-03-2021, 20:43
Son Mesaj: charisma1907
  Kalıcı Formu Simge Durumuna Nasıl Küçültebiliriz? adnnfrm 6 404 14-03-2021, 20:23
Son Mesaj: adnnfrm
  [FORM] Dtpicker Eklenmiş Formda Gizlenmiş Pencere Açılıyor fatih78_14 3 332 30-12-2019, 21:34
Son Mesaj: onur_can
  [FORM] Anaforma Simge Haline Küçült Ekranı kapla Sİmgesi Eklemek serkanoz 10 2.683 22-11-2017, 19:56
Son Mesaj: serkanoz
  [FORM] simge durumunda windows görev çubuğunda gözükmeme koruyucu 0 1.366 26-01-2017, 22:31
Son Mesaj: koruyucu
  [FORM] Access penceresi gizli Userforma simge durumunda küçült ve ekranı kapla düğmeleri Mustim 2 2.024 15-01-2017, 20:55
Son Mesaj: Mustim
  [TABLO] Tablo kayıtlarının başka bir tablodaki kayıt durumuna göre çaprazlanması zimbit 3 1.272 28-10-2016, 00:00
Son Mesaj: dsezgin
  [VBA] gizlediğim pencereyi nasıl açabilirim Pagandesign 1 782 26-06-2016, 02:03
Son Mesaj: dsezgin

Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi