Gelişmiş Yönetici Araçları (yönetim Paneli)
#1
access-sql-12 
Merhaba arkadaşlar..

Access ile hazırladığım uygulamalarımın hemen hepsinde daha önce sizlerle de paylaşmış olduğum, yetkilendirme, kayıt gözlemleme, yedekleme vb. araçları kullanırım.. Forumlarda paylaşılan örneklerde gördüğüm kadarı ile de bir çok üyemiz bu araçlara ilgi gösterip çalışmalarına ekliyorlar.. Bu araçlar farklı zamanlarda hazırladığı için beraberce kullanıldıklarında (özellikler ortak kullanılan tablolarda), çeşitli düzenlemeler gerektiriyor.

Hazırladığım bu araç tüm bunları tek bir dosyada birleştirdiği gibi, bir uygulama yöneticisinin/hazırlayıcısının ihtiyaç duyabileceği bir çok seçeneği de içerisinde barındırıyor..[Resim: genel.jpg]


Özellikleri konusunda kısaca bilgi vereyim..:


Genel ve Özel Ayarlar

Bu bölümde uygulamanızı özelleştirebileceğiniz seçenekler mevcuttur.

Uygulama Başlığı
Burada belirleyeceğiniz başlık Access penceresinin üst kısmında ve bildirim çubuğunda görünecektir..
Ayrıca açılış formunda da bu bilgi uygulama ismi olarak atanacaktır..

Uygulama Simgesi
İstediğiniz bir simgeyi bu bölümden seçerek hem uygulamanın hem de form ve raporların sol üstündeki simgelerin yerine kullanabilirsiniz.

Seçeceğiniz simge resmi *.ico uzantılı olmalıdır.

Açılış Formu
Seçtiğiniz form dosyanızı açtığınızda ekrana otomatik olarak gelir..
FKullaniciGiris formunu seçmenizi öneririm. Bu form kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılmasını sağlar..

Gezinti Bölmesi
Sol tarafta bulunan, uygulamanızdaki Form, Rapor, Sorgu vb. nesneleri gösteren paneli gizler ya da gösterir..

Şerit Menü
Üst bölümdeki şerit (Ribbon) menüyü gizler ya da  gösterir..

Kapat / Önceki Boyut / Simge Durumu Düğmeleri
Uygulama başlığının sağında gördüğünüz ilgili düğmeleri gizler ya da gösterir..

Access Penceresi
Access penceresini gizler ya da gösterir..

Bu özelliği kullanabilmek için tüm form ve raporların Özellikler / Diğer / Açılan ve Kalıcı seçeneğinin Evet olması gerekmektedir..

Raporların ayrıca Açıldığında Olay Yordamına DoCmd.Maxsimize komutu uygulanmalıdır..

Ayrıntılı bilgi ve videolu anlatım için tıklayınız..

Shift Tuşu Engeli
Access penceresini gizlediğimizde veya özel menülere ulaşılmasını engellediğimizde, dosyamız shift tuşuna basılı halde açıldığında tüm bu özelleştirmeler kaybolur.. Yani shift tuşu tüm tasarımı ortaya çıkartır.

Buradaki seçenekler sayesinde shift tuşu ile açılmayı engelleyebilir veya tersini yapabiliriz..

Sağ Klik
Fareye sağ tıklayınca ortaya çıkan Access'e ait özel menünün açılmasını engelleyebilir veya izin verebiliriz..

Parola Formundan Sonra Açılacak Form
Kutudan seçeceğiniz form, eğer açılış formu olarak kullanıcı giriş formunu seçmişseniz, doğru giriş sonrası açılacak olan formdur.

Belli Bir Süre İşlem Yapılmazsa Kapansın
Eğer seçenek aktif ise kullanıcı, belirlediğiniz süre içinde uygulamada işlem yapmazsa tüm açık formlar kapatılır ve açılış formuna yönlendirilir.

Kullanıcılar
Bu bölümde uygulamanıza kullanıcılar ekleyebilir, bu kullanıcıları düzenleyebilirsiniz veya silebilirsiniz.

Yönetici Özel Parolası
Kullanıcılar bölümünde bazı işlemler özel parola gerektirir.. Bu parolanın sabit olmaması için saat verisi kullandım.

Bilgisayarınızın bildirim çubuğunun en sağındaki saat bilgisi yönetici özel parolasıdır..
Diyelim ki saat 17:25  :
[Resim: saat.jpg]
Bu durumda parolamız 1725 dir..

Yedekleme

Bu bölümde uygulamanızı hem Access hem de WinRar olarak yedekleyebilirsiniz..
Bağlı tablolar kullanıyorsanız, bu tabloların bulunduğu dosya da aynı şekilde yedeklenecektir.
Uygulama temelde iki türlü çalışır..:

1. Elle, yani kendiniz yedekleme alırsınız..
2. Otomatik, siz hiç elinizi sürmeden uygulamanız yedeklenir..

Kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi ve özgün uygulama için tıklayınız..

Kayıt Casusu

Bu özellik sayesinde kullanıcıların, formlar üzerinde yaptıkları tüm işlem hareketlerini gözlemleyebiliriz..

Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse; kullanıcının yaptığı tüm değişiklikler ayrı bir tabloda,
 •              
 • Kullanıcının adı,
               
 • Değiştirilme zamanı,
               
 • Değişikliğin yapıldığı formun adı,
               
 • Değişikliğin yapıldığı kayıt kaynağı (tablo ya da sorgu ismi),
               
 • Hangi kaydın değiştiği (kaydın kimlik numarası),
               
 • Değişikliğin yapıldığı denetim adı (metin kutusu, açılan kutu vb.),
               
 • Değiştirilen veri,
               
 • Değiştirilen verinin yerine ne girildiği,
               
 • Kayıt tümüyle silindi ise bunun açıklaması,
               
 • Yeni bir kayıt girilmiş ise bunun açıklaması

bilgilerini kayıt altına alınıyor..

Kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi ve özgün uygulama için tıklayınız..

Yetkilendirme
Bu araç sayesinde uygulamanızdaki kullanıcı gruplarına, form ve rapor nesnelerini görüntüleme ve de bu nesneler üzerinde işlem yapma yetkilerini belirleyebilirsiniz..

Uygulamanızda birden çok kullanıcı tanımlı ise oldukça yararlı olacak bir eklentidir..

Grup ekleme ve silme işlemleri Yönetici Özel Parolası gerektirir.. Bakınız Kullanıcılar..

Kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi, özgün uygulama ve sorularınız için tıklayınız..

Bilgisayar Bilgileri
Berkant Öztürk'ün WMI kullanarak hazırladığı bu modül sayesinde ilgili bölümde göreceğiniz bilgileri almak çok kolay..

Ayrıntılı bilgi ve özgün uygulama için tıklayınız..
Uygulamayı Access 2010 sürümünde hazırladım.. 2007 sürümde testleri yapıldı. 2003 sürümünde test etmedim fakat uygulamadan kaynaklı sıkıntı olacağını sanmıyorum..


“Uygulamayı kendi çalışmalarınızda kullanmak için Deneme adıyla başlayan form, tablo, raporlar hariç diğer tüm nesneleri kendi dosyanıza çekmeniz yeterlidir. Kendi uygulamanıza çekme durumunda bazı özelliklerin kullanılabilmesi için gerekli olan referanslar da ekteki resimde gösterilmiştir.”

Kullanıcı açılış parolası, her kullanıcının ilk harfidir..
Alıntı: 05 Mart 2014 Tarihli Güncelleme
Kullanıcı Şifre Değiştirme probleminin çözümü..:

FKullanicilar formunda bulunan Kaydet resim yazılı Etiket14 adlı etiketin tıklandığında kod bölümünde bulunan kodların tamamını aşağıdaki ile değiştiriniz..:
Visual Basic
 1. Komut21.SetFocus
 2. If Len(Metin10) = 0 Or Len(Metin12) = 0 Or Metin10.Value = Metin12.Value Then
 3.  
 4. With DoCmd
 5. .SetWarnings 0
 6. .RunSQL "update TKullanicilar set sifre = '" & Me.Metin12 & "' where kul_id= " & Me.Liste0
 7. .SetWarnings -1
 8. End With
 9.  
 10. Liste0.Requery
 11. Sifre = Liste0.Column(4)
 12. Sifre.InputMask = "Password"
 13. Etiket9.Caption = "Göster"
 14.  
 15.  
 16.  
 17. Metin12.Visible = 0
 18. Metin10.Visible = 0
 19. Etiket14.Visible = 0
 20. Etiket9.Visible = 0
 21. Etiket32.Visible = 0
 22. Sifre.Visible = -1
 23. MsgBox "Şifre değiştirildi..", vbDefaultButton1, "Taruz"
 24. Call Komut20_Click
 25. Metin12 = ""
 26. Metin10 = ""
 27. Else
 28. MsgBox "Şifreler birbirleriyle uyumlu değil. Tekrar deneyiniz..", vbCritical, "Taruz"
 29. Metin12 = ""
 30. Metin10 = ""
 31. Metin10.SetFocus
 32. End If


Alıntı: 07 Nisan 2012 Tarihli Güncelleme

2010 sürüme ait dosyada Kayıt Casusu listesinden ilgili formu açan yapı değiştirildi..

Fonksiyona bir değişken daha ilave edildi..:


Kayıt kimliği alanı iki defa yazılacak ve biri tırnak içinde olacak..

Visual Basic
 1. Private Sub Form_AfterInsert() 'Ekleme
 2. Call ekleme(Form, [PersonelNo], "[PersonelNo]")
 3. End Sub
 4.  
 5. Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 'Güncelleme
 6. Call KayitCasusu(Form, [PersonelNo], "[PersonelNo]")
 7. End Sub
 8.  
 9. Private Sub Form_Delete(Cancel As Integer) 'Silme
 10. Call Silinme(Form, [PersonelNo], "[PersonelNo]")
 11. End SubAlıntı: 28 Mayıs 2020 Tarihli Güncelleme

Office 64 Bit sürümleri için fonksiyonlar güncellendi..


Örnek yapı:

Visual Basic
 1. #If VBA7 And Win64 Then    '64 bit için
 2.  
 3.    Declare PtrSafe Function LoadCursorBynum Lib "user32" Alias "LoadCursorA" _
 4.            (ByVal hInstance As Long, ByVal lpCursorName As Long) As Long
 5.  
 6. #Else    '32 bit için
 7.  
 8.    Declare Function LoadCursorBynum Lib "user32" Alias "LoadCursorA" _
 9.                                     (ByVal hInstance As Long, ByVal lpCursorName As Long) As Long
 10.  
 11. #End IfEklenti Dosyaları
.rar   trz-yonetici-araclari-2003.rar (Boyut: 343,9 KB / İndirilme: 777)
.rar   trz-yonetici-araclari-2007.rar (Boyut: 262,91 KB / İndirilme: 1.199)
.jpg   trz-yonetici-araclari-gerekli-refanslar.jpg (Boyut: 68,9 KB / İndirilme: 1.382)
.rar   trz-yonetici-araclari-2007-64Bit.rar (Boyut: 275,22 KB / İndirilme: 307)  Alıntı
Bu mesajı beğenenler: halily , hayalibey
#2
Merhaba,

Taruz hocam, elinize sağlık. Sizin sayenizde Access de program yapmak daha kolay.

Saygılarımla  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:
#3
Sn Taruz

bu calisma tum kullanicilerin isine yarayacak mix bir calisma....
Kendi adima bircok dertten kurtuldugumu dusunuyorum


Kusura bakmassan bir eksigini soylemek istiyorum. Onuda eklersen bu calismaya

Ozellikle benim icin hari kulade olacak

Firma yetkilendirme

Grup firma kayitlari tutulan yerlerde her firmanin kendi bilgisini girdigi fakat ust firmanin tum firmalari gore bildigi bir yapi...

UST firma
Bolge Firmalari
alt firmalar
Reyon Firmalari

VB...

ben tablo olarak personel takip programinda yapmaya calismistim.

inceleme imkaniniz olduysa veya olursa

Saygilar Bu haliyle bile kullanilabilir (benim acimdan en uygun yetkilendirme)  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:
#4
Sayın Taruz Hocam,

Diyecek söz yok ellerin dert görmesin bu uygulamayı kesinlikle kendi projemde kullanacağım. ( beni büyük bir yükten kurtardı )

Ayrıca bu uygulama benim gibi bir çok kişi için başucunu kaynağı olacaktır.

Teşekkürler  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:
#5
Ellerinize sağlık taruz hocam,
yine döktürmüşsünüz,
iyiki varsınız...  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:
#6
Sayın Taruz;

Günaydın ve hayırlı Cuma'lar.

Süper ve mükemmel bir çalışma ve paylaşım...Her şey gönlünüzce olsun üstadım...

Teşekkürler, sevgiler ve saygılar.  Alıntı
Bu mesajı beğenenler:


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
access-sql-20 Gelişmiş Bağlı Tablo Sihirbazı Taruz 87 42.634 15-03-2020, 10:09
Son Mesaj: accessman
access-sql-18 Gelişmiş Yedekleme Sihirbazı Taruz 136 61.443 11-11-2019, 15:11
Son Mesaj: prtkl

Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi