Tags
Author: sbrcrk - Replies: 19 - Views: 4738
Raaporu Progress bar ile açmak
Private Sub Raporlar_AfterUpdate()
If Raporlar < 6 Then
DoCmd.OpenReport IIf(Raporlar < 4, "OKUMA", IIf(Raporlar = 4, "ÇALIŞMA SAATLERİ", Null)), acViewPreview, , , acWindowNormal
Else
DoCmd.OpenForm IIf(Raporlar = 6, "UniteSaatleri", IIf(Raporlar = 8, "frm_hatırlatma_menü", IIf(Raporlar = 9, "BİLGİ", Null))), acNormal, , , acFormEdit, acWindowNormal
End If
Me.Raporlar = 0
End Sub

Yukarıda Raporun Güncelleme sonrasındaki Olay Yordamı Prosedürü var.Form Üzerinde butonlar o numaralarla i